Biblioteca de Vic
"La biblioteca pública –porta local d'accés al coneixement– constitueix una condició bàsica per a l'aprenentatge al llarg de la vida, per a l'autonomia a l'hora de prendre decisions i per al desenvolupament cultural de les persones i grups socials." (Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA/UNESCO, 1994)

Propostes de nom per a la nova biblioteca

Amb la teva proposta entraràs al sorteig de deu lots de llibres valorats en 100€ cadascun.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Participació ciutadana, el responsable del qual és l’Ajuntament de Vic, amb la finalitat de gestionar i promoure la participació de la ciutadania en els actes, processos de participació i plans d’actuació municipals promoguts per l'Ajuntament i recollir l’opinió, suggeriments i queixes. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat